Utseende | Utbredning | Växtsätt | Källor | Här kan du ta reda på mer om [växten]
Backsippan är en fridlyst ört.

Utseende

Backsippan är vanligast blåviollet och kan sällan vara vit. Den har finflikade rosettblad. Den är en hårig flerårig ört. Backsippan är väldigt lik nippsippan. Den akn bli 15 cm lång.

Utbredning

Backsippan växer i torra backar. Den förekommer i sydöstra delar. Den är fridlyst i väldigt många län. Vanligtvist växer backsippan i en stor del av Götaland och Svealand.

Växtsätt

Backsippan blommar i början av våren. Den växer i april-maj.

Källor

www.nrm.se (maj 2012)
www.wikipedia.org
Boken: Fridlysta växter

Här kan du ta reda på mer om [växten]