320px-Sciurus-vulgaris_hernandeangelis_stockholm_2008-06-04.jpg
Utseende | Livsmiljö | Levnadssätt | Källor | Här kan du ta reda på mer om ekorren
Ekorren är ett fint och snällt djur. Ekorren är ett spännande och roligt djur att forska om.

Utseende

Ekorren har en lång svans. Ekorrens päls är röd, svart, brun och vit. Ekorren har stora ögon.

Livsmiljö

Ekorren finns i Sverige, Europa och Asien. Ekorren lever i skogar och parker. Ekorren gillar granar och tallar.

Levnadssätt

Ekorren är ett däggdjur och gnagare. Ekorren äter frön, knoppar, nötter,bär, frukt, svamp, blommor, lavar och bark.

Källor

www.svenska-djur.se (maj 2012)
Bild: Hernán De Angelis på Wikimedia Commons

Här kan du ta reda på mer om ekorren

http://youtu.be/EhuU_LRyPk4
http://www.skansen.se/artikel/ekorre
http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen/djur/daggdjur/gnagare/ekorre.10705.html